Bli guidad på 10 sekunder!

Vill du snabbt få förslag på rätt ventilation?

Ventilationsguiden

Vill du veta mer?

Vi publicerar frekvent råd och lösningar för att du ska kunna förbättra luftkvaliteten och ventilationen i ditt hem.

Gå till bloggen

Funderar du på att byta ut ditt gamla ventilations­aggregat?

Dels kan du få bättre luftkvalitet, och dels kan du spara energi. Speciellt om du har ett gammalt aggregat från 80-90 talet. 
Läs mer

Allt du bör veta om spiskåpor

Detta bör du tänka på när du väljer spiskåpa till ditt kök.
Läs mer

10-års garanti

När du väljer ett CASA ventilationsaggregat från Swegon som installeras av en Auktoriserad Swegon CASA Installatör har du som konsument nu möjlighet att teckna förlängd konsumentgaranti på 10 år!
Auktoriserad Swegon CASA installatör

Vill du ha hjälp?

CASAHelp är en elektronisk tjänst för teknisk support för Swegon CASA ventilationsaggregat
CASAHelp

Vill du köpa filter?

Vår rekommendation är att du byter filter 2 gång per år.
Köp filter

Så fungerar FTX-ventilation

Skilj på ventilation och luft. Det är ventilation som avgör hur ditt hem syresätts och upplevs att vistas i.

Ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och som tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluften filtreras genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

FTX-ventilation slösar inte energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Det borgar för utmärkt energieffektivitet och ett hälsosamt inomhusklimat under alla förhållanden.

Imageholder 436x288.png
Ventilation_home_principle_2.gif

Frånluften leds ut ur bostaden via frånluftsdon och ventilationskanaler till ventilationsaggregatet. Frånluften tas från de delar av bostaden som har högst andel skadliga partiklar för luftkvaliteten, som toalett, kök och badrum. Frånluften leds i aggregatet till den inbyggda värmeväxlaren som återvinner värmeenergin.

Därefter passerar den frånluftsfläkten och blåses ut ur bostaden som avluft. Samtidigt sugs frisk och kall uteluft in i aggregatet. Den passerar genom filter som avlägsnar skadliga partiklar

Den uppvärmda luften, som nu kallas tilluft, fördelas sedan i bostaden via tilluftskanaler och -don.

Det mest energieffektiva CASA-aggregatet drar cirka 80 W per timme vid ett luftflöde på 65 l/s. Det är bara snäppet mer än en gammaldags glödlampa. Med den energin höjer värmeväxlaren tilluftens temperatur med 36 °C, från -20 °C till +16 °C.

3Imageholder 436x288.png

Se filmen:

Swegon CASA. Hälsosamt inomhusklimat. Lägre energikostnader.